Bendrabučiai

Detaliausią informaciją galima rasti čia


Filologijos fakulteto studentai apgyvendinami Saulėtekio al. esančiame šešiolikaaukščių bendrabučių komplekse Saulėtekio al 12.

Norint gauti bendrabutį, reikia registruotis internetu adresu http://registracija.vub.lt/ iki rugpjūčio 6 d.

Studentų, gavusių bendrabutį, sąrašai bus paskelbti internete, adresu www.bustas.vu.lt iki rugpjūčio 15 d.

Studentai, kuriems bus suteiktas bendrabutis, iki rugpjūčio 20 d. turi sumokėti 60 eurų avansą į Swedbank sąskaitą Nr. LT677300010109409321, įmonės kodas LT211950810, įmokos kodas 333000.

Pirmenybė apsigyventi bendrabutyje pagal nurodytą eiliškumą suteikiama:

  • visiškiems našlaičiams (reikia pateikti mirties liudijimų kopijas, teismo nutarimą dėl globos / rūpybos suteikimo, Gyventojų registro tarnybos pažymą ir pan.); 
  • esantiems iš šeimų, kurių mėnesio pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės nustatytų remiamų pajamų dydžio (reikia pateikti socialinės paramos centro pažymą apie gaunamą socialinę pašalpą arba kompensacijas už karštą / šaltą vandenį, kietąjų kurą ir dujas);
  • neturintiems vieno iš tėvų (reikia pateikti mirties liudijimo kopiją, pažymą apie šeimos sudėtį iš Gyventojų registro tarnybos, seniūnijos ar savivaldybės); 
  • esantiems iš daugiavaikės šeimos, jei šeimoje yra 3 ar daugiau vaikų, kuriems dar nėra suėję 25 metai ir jie mokosi bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose arba nuolatinėse studijose (reikia pateikti pažymą apie šeimos sudėtį iš Gyventojų registro tarnybos, seniūnijos ar savivaldybės);
  • studentams, turintiems 55 % arba mažesnį darbingumą (reikia pateikti neįgalumo pažymėjimo kopiją);

 

Sumokėti už bendrabutį Saulėtekyje reikia iki paskutinės mėnesio dienos (vėluojant skaičiuojami 0,02% delspinigiai už dieną).