Vienkartinės tikslinės stipendijos

Vienkartinės tikslinės stipendijos skiriamos už pasiekimus kultūros, sporto, mokslo ar visuomeninėje veikloje.

Norint pretenduoti į vienkartinę tikslinę stipendiją reikia į Studentų atstovybę iki spalio 25 d. (rudens semestre) arba kovo 25 d. (pavasario semestre) atnešti užpildytą prašymą, veiklą įrodančius dokumentus (diplomų kopijas ir kt.) bei rekomendaciją (jei prašoma už sporto pasiekimus, rekomendacija turi būti pasirašyta VU Sveikatos ir sporto centro direktoriaus, jei už kultūros pasiekimus – VU Kultūros centro direktoriaus, jei už mokslo psiekimus – kamieninio akademinio padalinio vadovo, jei už visuomeninę veiklą – kamieninio akademinio padalinio arba organizacijos vadovo).

Vienkartinę tikslinę stipendiją galima gauti vieną kartą per semestrą.

Tikslinės stipendijos dydis – 1–15 BSI (38–570 €).

Šios stipendijos gavimas neatima galimybės gauti kitas Universiteto ar valstybės stipendijas.

VU stipendijų nuostataivienkartinės tikslinės stipendijos prašymo formaprašymo priedas – visuomeninės veiklos aprašas (lentelė)patarimai, kaip pildyti visuomeninės veiklos lentelę.