BUS, gretutinės studijos ir pasirenkamieji dalykai

Bendrosios universitetinės studijos

Bendrosios universitetinės studijos (BUS) – bendrojo išsilavinimo ugdymas visose Vilniaus universiteto pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų programose.

Sužinoti, ar Tavo studijų programoje yra numatyti BUS dalykai, gali apsilankęs VU informacinėje sistemoje ▸ Studijos ▸ Studijų programos planas. Kiekvienam semestrui sudaromas naujas BUS dalykų sąrašas. Patikrinti kurie dalykai bus siūlomi kito semestro metu gali BUS tinklalapyje.

Kada ir kur vyksta registracija į BUS dalykus? Jei BUS dalykas numatytas rudens semestre  – registracija prasideda gegužės mėnesio pirmomis dienomis ir vyksta iki gegužės 15 d.; papildoma registracija vyksta rugsėjo mėn. pirmas dvi savaites. Jei BUS dalykas numatytas pavasario semestre – registracija prasideda gruodžio mėnesio pirmomis dienomis ir vyksta iki gruodžio 15 d.; papildoma registracija vyksta vasario mėn. pirmas dvi savaites. Apie tikslią registracijos pradžios datą būsi informuotas elektroniniu pranešimu, kurį gausi į savo VU el. pašto dėžutę.

Užsiregistruoti į BUS dalykus reikia prisijungus prie VU informacinės sistemos ▸ Registracijos ▸ BUS registracija.

Gretutinės studijos

Vilniaus universitete šalia savo pagrindinių studijų gali pasirinkti gretutines studijas (dar vieną kalbą, literatūrą, kultūrą ar kitas studijas, kurias siūlo universitetas) ir įgyti dvigubą bakalauro laipsnį. Pvz., anglistas, pasirinkęs skandinavistiką kaip gretutines studijas, įgyja anglų filologijos ir skandinavistikos bakalauro laipsnį.

Registracija į gretutines studijas

Pasirinkti vieną iš Universiteto siūlomų gretutinių studijų programų gali studentai, kurių pirmosios pakopos studijų programoje yra numatyta tokia galimybė. Jeigu studijų programos plane tokia galimybė nenumatyta, studentas gali kreiptis į kamieninį akademinį padalinį, kuriame jis studijuoja, su prašymu sudaryti sąlygas studijuoti gretutinę studijų programą, patvirtinant individualų studijų planą. Studentas registruojasi  į gretutines studijas likus vienam semestrui iki jų pradžios: jeigu gretutinės studijos prasideda pavasario semestre – per rugsėjo mėnesį, jeigu rudens semestre – per vasario mėnesį.

Dėl papildomos informacijos ir registracijos į gretutines studijas reikia kreiptis į fakultetą (padalinį), kuriame organizuojama konkreti gretutinių studijų programa.

Gretutinių studijų programų sąrašas atnaujinamas, todėl būkite aktyvūs ir domėkitės!

Pasirenkamieji dalykai

Privalomieji dalykai sudaro pasirinktos studijų krypties išsilavinimo pagrindus, tuo tarpu pasirenkamieji dalykai (moduliai) iš esmės papildo pasirinktos pagrindinės ir (ar) gretutinės studijų krypties išsilavinimą.

Pasirenkamieji dalykai pasirenkami iš studijų programoje pateikto sąrašo. Jeigu nesieki gilesnės specializacijos pagrindinėje studijų kryptyje ar dvigubo laipsnio, pasirenkamuosius dalykus (modulius) gali rinktis iš visų Universitete vykdomų bendrojo universitetinio lavinimo dalykų pagal numatytą tvarką.

Pasirenkamuosius dalykus galima rinktis tik tuose semestruose, kuriuose jie yra numatyti pagal studijų planą. Studijų plane taip pat nurodoma pasirenkamojo dalyko apimtis kreditais.

Registracija į pasirenkamuosius dalykus

Semestro pabaigoje studentai privalo registruotis į kito semestro pasirenkamuosius dalykus (modulius). Pasirinkimai turi būti atliekami VU eStudento aplinkoje, kurioje automatizuotai siūlomi galimi pasirinkimo variantai.

Registracijos  pavasario semestro pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms galutinis terminas yra gruodžio 15 d., į rudens semestro – gegužės 15 d.

Išsiregistruoti iš pasirinktų dalykų (modulių) ir į jų vietą pasirinkti kitus leidžiama, tik kai:

  • Nesuderinamas tvarkaraštis;
  • Nepatenkama į pasirinktam dalykui (moduliui) numatytą studentų kvotą;
  • Fakultetų (padalinių) administracijos atšaukia pasirinktąjį dalyką (modulį).

Pirmojo studijų semestro studentai į pasirenkamuosius dalykus (modulius) privalo registruotis per pirmas dvi semestro savaites.

Laiku nepasirinkus pasirenkamojo dalyko, įrašoma skola.

Papildomų užsienio kalbų studijos

Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentai gali papildomai studijuoti pasirinktą užsienio kalbą ir taip plėsti savo žinių, kaupiamų universitete, bagažą.

 

Registruotis į šiuos kalbų mokymus galima VU eStudento aplinkoje (skiltyje „Kita užsienio kalba“). Informaciją apie galimus kalbų mokymosi lygius ir tvarkaraščius galite rasti Vilniaus universiteto informacinėje sistemoje.

 

Vilniaus universitetas dalį užsienio kalbos (kuri studijuojama papildomai, kaip ne studijų programos dalykas) mokymosi kainos kompensuoja, todėl Vilniaus universiteto studentams vieno semestro kaina yra tik 55 Eur.

 

Informacija apie išklausytus ne studijų programos (užsienio kalbos) dalykus yra įtraukiama į diplomo priedėlį ir, jeigu reikalinga, išduodama pažyma.

 

* Visi, norintys užsienio kalbą papildomai studijuoti Užsienio kalbų institute, kviečiami pasitikrinti kalbos mokėjimo lygį. Tai galima padaryti prisijungus prie Virtualios mokymosi aplinkos (VMA) ir atlikus kalbos, kurios norite mokytis, testą.

Prisijungimo VMA instrukcija kalbos testui atlikti:

Adresas https://vma.esec.vu.lt/.
Kursas vadinasi Užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo testai.

Spaudžiama nuoroda PRISIJUNGTI/LOGIN.
Prie VMA prisijungiama standartiniais VU duomenimis: VU studento numeris (pvz., s150000) ir su juo naudojamas slaptažodis.

Atlikus testą ir sužinojus kalbos mokėjimo lygį, registruotis reikia VU IS.