VU SA FilF struktūra

 VU SA FilF padalinio pirmininkė: Kamilė Bandonytė

Veikla:

 • vadovauja VU SA FilF padaliniui;
 • prižiūri veikiančių sričių koordinatorius, koordinuoja jų veiklą;
 • koordinuoja ir organizuoja Studentų Valdybos nutarimų įgyvendinimus;
 • atstovauja VU FLF studentams, oficialiai reiškia jų nuomonę, gina teises ir teisėtus interesus;
 • atstovauja VU FLF studentams VU FLF Taryboje,  VU SA Taryboje ir Parlamente.

1. Akademinė sritis 
Atsakingas asmuo: Toma Limontaitė

Veikla:

 • gina studentų teises;
 • tobulina studijų programas ir gerina studijų kokybę;
 • sprendžia iškylančias akademines problemas.

2. Socialinė sritis
Atsakingas asmuo: Aušrinė Gedminaitė

Veikla:

 • rūpinasi sąžiningos konkurencijos plėtojimu, studentų socialine gerove;
 • konsultuoja socialiniais klausimais (stipendijomis, išmokomis ir t.t.);
 • atsako už LSP (Lietuvos studentų pažymėjimo) duomenų patvirtinimą, iškilusių problemų tvarkymą ir viską, kas susiję su padalinio studentų (arba ne tik) LSP.

3. Informacinė sritis
Atsakingas asmuo: Dovilė Keraitė

Veikla:

 • užsiima akademinės, socialinės, inovacijų fakultete informacijos sklaida;
 • viešina rengiamus projektus, paskaitas, renginius ir t.t.;
 • padeda kitoms atstovybės sritims reklamos klausimais;
 • esant galimybei, bendradarbiauja su žiniasklaida ir kitomis organizacijomis;
 • administruoja studentų atstovybės internetinį puslapį ir kitus tinklalapius (socialinį portalą Facebook, Youtube bei Instagram kanalus).

3. Organizacinė sritis
Atsakingas asmuo: Elena Jakelaitytė

Veikla:

 • organizuoja įvairius kultūrinius, akademinius bei laisvalaikio renginius;
 • kuria platformą studentų saviraiškai, kūrybai;
 • puoselėja universitetinių bei fakultetinių renginių tradicijas;
 • reprezentuoja išorinį fakulteto veidą plačiajai visuomenei;
 • rūpinasi fakulteto bendruomeniškumu.

4. Marketingo/rinkodaros sritis
Atsakingas asmuo: Laura Kiudulaitė

Veikla:

 • Rūpinasi, kad būtų paviešinta filologijos fakulteto studentams aktuali įmonių informacija;
 • atsakingas už lėšų ir materialinių išteklių pritraukimą atstovybės veiklai vykdyti bendradarbiaujant su verslo sektoriumi;
 • ieško rėmėjų ir nuolatinių partnerių;
 • atsakingas už marketingo srities strategijos tobulinimą.

5. Kitos pareigos

Žmogiškųjų išteklių koordinatorė (HR’as): Eimantė Arbutavičiūtė

Veikla:

 • rūpinasi naujų narių pritraukimu bei išlaikymu;
 • motyvuoja bei konsultuoja narius, pataria pasirinkti jų lūkesčius atitinkančią veiklos sritį;
 • kaupia ir analizuoja grįžtamojo ryšio anketas, dėl VU SA FilF tobulėjimo;
 • rūpinasi narių kompetencijos kėlimu

„Sąžiningai” kordinatorė: Aušrinė Gedminaitė

Veikla:

 • koordinuoja egzaminų stebėjimą
 • atsako už akademinį skaidrumą

Kuratorių koordinatorė: Rūta Stančikaitė