LSP: studijų baigimas

Baigęs/nutraukęs studijas arba išbrauktas iš studentų sąrašų studentas privalo atsiskaityti su Vilniaus universiteto Studentų atstovybe.

LSP grąžinimo tvarka paremta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-783 „Dėl Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 28 p.: „Studentai, baigę arba nutraukę studijas, LSP privalo grąžinti platintojui jo nustatytais terminais“.

LSP reikia pristatyti į VU SA padalinį savo fakultete arba VU SA Centrinį biurą (Universiteto g. 3, Observatorijos kiemelis).

Pastabos:

  • LSP reikia grąžinti net jei jis nebegalioja.
  • Jei studijų pabaigoje LSP buvo pavogtas, privalu atnešti policijos išrašytą pažymą.
  • Jei studijų pabaigoje pametei LSP,  turi užpildyti pranešimą apie prarastą LSP ir sumokėti 37,65 € dydžio baudą.
  • Už studentą gali atsiskaityti (grąžinti LSP, atnešti pranešimus, pažymas, kvitus) ir kitas asmuo.