Studijos ir praktika užsienyje

Studijos užsienyje

Visi Vilniaus universiteto studentai turi galimybę dalį savo studijų praleisti užsienio universitetuose, jei juose siūlomi dalykai dera su Vilniaus universitete studijuojamos programos tikslais ir gali būti į ją integruoti.

Universiteto studentai gali dalyvauti Erasmus+, Erasmus Mundus, NORDPLUS, isep mainų programose, taip pat pasinaudoti Universiteto siūlomomis dvišalių sutarčių bei stažuočių, vasaros ar žiemos kursų ir kitomis galimybėmis.

Plačiau apie mainų galimybę universiteteErasmus+ universitetų sąrašas, Erasmus+ studentų atsiliepimai.

Praktika užsienyje

Universiteto studentai gali atlikti praktiką užsienyje pagal šias programas:

  • Erasmus+. Praktika atliekama užsienyje veikiančiose įmonėse ir organizacijose.
  • Vulcanus in Japan (orientuota į fizinių, inžinerijos mokslų I ir II studijų pakopų baigiamųjų kursų studentus). Praktika skirta susipažinti su pažangių Japonijos kompanijų naudojamomis aukštosiomis technologijomis, išmokti japonų kalbos, suprasti kultūrą, įgyti tarptautinės profesinės patirties pramonės įmonėse Japonijoje.

Studentai, vykstantys į tarptautinę praktiką pagal minėtas programas, gauna praktikos mobilumo stipendiją. Tarptautinės praktikos trukmė yra nuo 2 iki 12 mėnesių.

Plačiau apie Erasmus praktikąErasmus praktikantų atsiliepimaiVulcanus in Japan programa.