VU SA FilF Ataskaitinė-rinkiminė konferencija

Balandžio 11 d. (trečiadienį) 17 val. 92 aud. vyks Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Filologijos fakultete (VU SA FilF) Ataskaitinė-rinkiminė konferencija.

Konferencijos metu bus pristatyta ir tvirtinama VU SA FilF 2017–2018 m. veiklos ataskaita ir renkami studentų atstovai į: 

VU SA valdymo organus:
• VU SA FilF Pirmininkas;
• VU SA FilF Valdybą; (narių skaičių nustato Ataskaitinė-rinkiminė Konferencija, Pirmininkas – narys ex officio);
• 2 atstovai į VU SA Parlamentą (ir Pirmininkas ex officio);
• 10 delegatų į VU SA ataskaitinę-rinkiminę konferenciją.

VU FLF valdymo organus:
• 4 atstovai į VU FLF Tarybą (ir Pirmininkas ex officio);
• 1 atstovas į VU FLF Atestacinę-priėmimo komisiją;
• 2 atstovai į VU FLF Akademinės etikos komisiją;
• 3 atstovai į VU FLF Ginčų nagrinėjimo komisiją;
• 1 atstovas VU FLF Studijų kolegiją.

 

Pasibaigus kandidatūrų kėlimo laikotarpiui, kviečiame susipažinti su kandidatais.

Kandidatūrą pirmininko postui užimti pateikė Aušrinė Gedminaitė. Jos CV  ir motyvacinis laiškas.

Į VU FLF Tarybą kandidatūras išsikėlė:

Agnė Lėverytė CV ir motyvacinis laiškas;

Tomas Riklius CV ir motyvacinis laiškas;

Kamilė Bandonytė CV ir motyvacinis laiškas;

Justina Bružaitė-Liseckienė CV ir motyvacinis laiškas;

Rūta Stančikaitė CV ir motyvacinis laiškas.

Primename, kad Konferencijoje dalyvauti, balsuoti bei kelti kandidatūras į kitas pozicijas gali visi VU Filologijos fakulteto studentai.

Konferencijos darbotvarkė:

16.30 -17.00 Dalyvių registracija;

17.00 -17.10 Sveikinimo žodis;

17.10 -17.15 Konferencijos pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;

17.15 -17.20 Konferencijos darbotvarkės tvirtinimas;

17.20 -17.40 VU SA FilF 2017-2018 metų veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas;

17.40 -17.50 Revizijos komisijos išvados;

17:50 -18.10 Kandidatų į VU SA FilF pirmininkus prisistatymas, klausimai;

18.10 -18.15 VU SA FilF pirmininko rinkimai;

18.15 -18.25 Pertrauka;

18.25 -18.40 Studentų atstovų į VU Filologijos fakulteto Tarybą rinkimai;

18.40 -18:55 Studentų atstovų į VU Filologijos fakulteto komisijas rinkimai;

18.55 -19.10 VU SA FilF kolegialaus valdymo organo narių skaičiaus tvirtinimas ir narių rinkimai;

19.10 -19.20 VU SA FilF atstovų VU SA Parlamente rinkimai;

19.20 -19.30 VU SA FilF delegatų į VU SA ataskaitinę-rinkiminę konferenciją rinkimai;

19:30 Konferencijos uždarymas.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.