VU SA FilF neeilinė rinkiminė konferencija

Jau sausio 24 dieną, 16 valandą 111 auditorijoje (VU Filologijos fakultete) vyksiančioje konferencijoje dalyvauti ir balsuoti gali visi VU FLF studentai.

Konferencijos metu bus renkamas vienas studentų atstovas į  atsilaisvinusią studentų atstovo VU FLF Taryboje vietą. VU FLF Tarybą sudaro 25 nariai, iš kurių 5 – studentų atstovai. Taryba priima sprendimus dėl Fakulteto mokslinių tyrimų ir studijų organizavimo bei koordinavimo, Fakulteto mokslo darbuotojų ir dėstytojų ugdymo, lėšų, patalpų, įrengimų ir kito turto panaudojimo, įsigijimo bei modernizavimo, savo veiksmus suderinusi su kitomis suinteresuotomis šalimis bei Universiteto politika.
Dalinamės Tomos Limontaitės iškelta kandidatūra (CV ir Motyvacinis laiškas). Taip pat bus galima iškelti savo kandidatūrą konferencijos metu.

Be to, konferencijos metu rinksime naujus studentų atstovus į Studijų programų komitetus (SPK). Kiekviena studijų programa turi savo komitetą. Šis darinys atsakingas už studijų programos vykdymą ir tobulinimą, todėl studentų atstovai yra be galo svarbi komiteto dalis, galinti prisidėti prie programos pokyčių. Šiuo metu ieškomi atstovai į šių studijų programų komitetus:

  • Bakalauro pakopos studijų programų: Rusų filologija, Lenkų filologija, Anglų ir rusų kalbos.
  • Magistro pakopos studijų programų: Intermedialiosios literatūros studijos, Anglistika, Klasikinė filologija, Bendroji kalbotyra, Literatūros antropologija ir kultūra.

Norinčių tapti studentų atstovais prašome užpildyti šią anketą ir su jumis susisieksime. Norintys prisidėti prie kitų, čia nepaminėtų SPK, bet kada gali kreiptis paštu atstovai@filf.vusa.lt

Daugiau infomacijos apie studentų atstovus SPK bei Taryboje galite rasti čia. Jeigu kiltų klausimų, visada galite kreiptis į VU SA FilF pirmininkę el. paštu pirmininkas@filf.vusa.lt

 

Konferecijos darbotvarkė:

16:00-16:15 Dalyvių registracija;

16:15-16:20 Konferencijos pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;

16:20-16:25 Konferencijos darbotvarkės tvirtinimas;

16:25-16:35 Studentų atstovo į VU Filologijos fakulteto Tarybą rinkimai;

16:35-16:45 Kiti klausimai.

 

Įvykusios konferencijos protokolą rasite čia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.