Informacija norintiems keisti savo studijų programą

Jei pabaigus pirmąjį studijų semestrą pirmame kurse kyla abejonių dėl pasirinktų studijų, nebūtina iš karto skubėti nutraukti studijų. Svarbu žinoti, kad iki naujo semestro pradžios (vasario 4 d.) pirmo kurso studentai turi galimybę keisti savo studijų programą, jeigu yra iš esmės įvykdę naujos pirmosios pakopos ar antrosios pakopos studijų programos pirmojo semestro reikalavimus.

Reikalavimai, norintiems keisti studijų programą:

  • studento studijuotos ir ketinamos studijuoti studijų programos skirtumai turi sudaryti ne daugiau kaip 15 kreditų (šie kreditų skirtumai nelaikomi akademinės skolomis ir juos galima likviduoti per vienerius metus). Vadinasi, realiausia yra pereiti į studijų programą, priklausančią tai pačiai studijų krypčių grupei (pavyzdžiui, kita filologija arba kitos humanitarinių mokslų studijų krypčių grupei priklausančios studijų programos);
  • studentas turi pabaigti pirmąjį semestrą, neturėdamas skolų (neišlaikytų egzaminų);
  • įgyvendinti papildomus reikalavimus, kuriuos gali pateikti naują studijų programą vykdantis studijų programos komitetas (tai gali būti papildomi egzaminai kalbos lygiui nustatyti ir pan.);
  • prieš semestro pradžią (iki vasario 4 d.) studentas turi pateikti prašymą dėl studijų programos keitimo naują studijų programą vykdančiam fakultetui (padaliniui) ar kitai aukštajai mokyklai. Naują studijų programą vykdantis fakultetas (padalinys) ar aukštoji mokykla apsvarsto norinčiojo keisti studijų programą prašymą, priima sprendimą bei atitinkamai jį informuoja. Fakultetai (padaliniai) gali numatyti ir papildomas studijų programų keitimo sąlygas;
  • keisti studijų programą, neprarandant valstybės finansavimo, galima tik toje pačioje studijų krypčių grupėje (pavyzdžiui, humanitariniai mokslai). Tais atvejais, kai naujos studijų programos norminė studijų kaina yra didesnė už esamos studijų programos kainą, kainų skirtumą turi padengti programą norintis keisti studentas;
  • keičiant studijų programą, nutraukiama esama ir sudaroma nauja studijų sutartis.

Prieš keičiant studijų programą ir galvojant apie tolimesnes studijas bei karjerą primename ir apie galimybę pasinaudoti VU studentų paslaugų ir karjeros skyriaus paslaugomis. Daugiau informacijos apie konsultacijas rasite čia: www.karjera.vu.lt

Kilus klausimams galite kreiptis į VU SA FilF akademinio proceso reikalų koordinatorę akadem@filf.vusa.lt

 
 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.