Grįžtamasis ryšys VU FLF

Grįžtamasis ryšys – tai komunikacija tarp dėstytojų ir studentų viso semestro metu. Tai neatsiejama mokymosi ir mokymo proceso dalis.

Į šią savoką įeina studentų konsultacijos, aptarimai po atsiskaitymų, pristatymų ir rašto darbų, kurie reikalingi tam, kad studentai suprastų savo klaidas ir vėliau siektų geresnių rezultatų. Labai svarbu žinoti, kad grįžtamąjį ryšį teikia ir studentai savo dalyko dėstytojams. Studentai gali užpildyti VU IS apklausas, išsakyti pagyrimus ar pastabas apie dalyką dėstytojui po paskaitos ar bet kada semestro metu. Gavę grįžtamąjį ryšį dėstytojai gali tobulinti ir gerinti dėstomą dalyką.

Svarbiausia, kad visi bendrai prisidėdami prie grįžtamojo ryšio kultūros skatinimo mūsų universitete judame link kokybiškesnių studijų ir geresnių studijų rezultatų.

Jau trečius metus Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) inicijuoja grįžtamojo ryšio teikimą iš studentų dėstytojams. Suradę dėstytojus, kurie norėtų gauti nuomonę apie dėstomą dalyką iš savo studentų, semestro viduryje surengiame susitikimą su to dalyko studentais. Išsakytą studentų nuomonę susisteminame ir ataskaitą pateikiame dėstytojui, kuris savo nuožiūra iki semestro pabaigos dar gali kažką koreguoti ir keisti. Vadinamuoju „focus“ grupių metodu teikiamas grįžtamasis ryšys leidžia studentams jaustis drąsiau, nes ataskaitos išlieka anonimiškos, o dėstytojus pasiekia jau susisteminta medžiaga su bendrais studentų pastebėjimais ir pasiūlymais.

Per pastaruosius dvejus metus VU SA FilF prisidėjo prie grįžtamojo ryšio teikimo šešiems Filologijos fakulteto dėstytojams. Dėstytojai džiaugiasi studentų įsitraukimu į šį procesą, nes jiems svarbi studentų nuomonė. Gavę grįžtamąjį ryšį dar semestro viduryje, dėstytojai galėjo pasidėlioti prioritetus ir pakoreguoti dėstymą pagal studentų poreikius.

VU SA tikisi, kad palaipsniui abipusis grįžtamasis ryšys taps savaime suprantama studijų proceso dalimi ir į tai įsitrauks vis daugiau studentų bei dėstytojų. Tam reikia visų jūsų pagalbos ir aktyvumo.

Šį semestrą taip pat prisidėsime prie grįžtamojo ryšio teikimo mūsų fakultete, bendradarbiaudami su dėstytojais ir studentais. Laukiame studentų pasiūlymų su dėstytojais, kuriems jie norėtų suteikti grįžtamąjį ryšį apie šio semestro dalyką, o taip pat laukiame dėstytojų, kurie norėtų gauti grįžtamąjį ryšį iš savo studentų. Su pasiūlytais dėstytojais susisieksime ir jau spalio mėnesį suorganizuosime susitikimą su studentais.

Pasiūlymus galite siųsti VU SA FilF akademinio proceso reikalų koordinatorei Tomai Limontaitei el. paštu akadem@filf.vusa.lt (tereikia parašyti dėstytojo vardą ir pavardę, dalyko pavadinimą ir filologiją/kursą, kurio studentai lanko šį dalyką).

Leave a Reply

Your email address will not be published.