VU SA FilF neeilinė rinkiminė konferencija

konferencija

Šių metų rugsėjo 26 d. 18 val. vyks VU SA FilF neeilinė rinkiminė konferencija.
Jos metu bus pristatomi ir tvirtinami  nauji padalinio nuostatai bei renkami studentų atstovai į šiuos VU FLF valdymo organus:

4 studentų atstovai į VU FLF Tarybą;
3 studentų atstovai į VU FLF Ginčų nagrinėjimo komisiją;
2 studentų atstovai į VU FLF Akademinės etikos komisiją;
1 studentų atstovas į VU FLF Priėmimo–atestacijos komisiją;
1 studentų atstovas į VU FLF Studijų kolegiją.

Studentų atstovai prisideda įgyvendinant sprendimus, susijusius su fakulteto studijų procesu, fakulteto bendruomenės ugdymu bei fakulteto politikos formavimu.

Primename, kad VU SA FilF neeilinė rinkiminė konferencija yra vieša, tad joje gali dalyvauti visi VU studentai, o KANDIDATUOTI ir BALSUOTI – visi VU FLF studentai!

Leave a Reply

Your email address will not be published.