Svarbiausia informacija apie studijas užsienyje

Likus šiek tiek daugiau nei savaitei iki registracijos į Erasmus+  mainų programą rudens semestrui pabaigos, VU SA FilF skuba priminti svarbiausią informaciją ir pasidalinti praktiniais patarimais apie studijas užsienyje.

Erasmus-logo

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto studentai  dalį savo studijų gali praleisti užsienio universitetuose, jei užsienio universitete studijuojami dalykai dera su Filologijos fakultete studijuojamos programos tikslais ir gali būti į ją integruoti. Universitetų sąrašą rasite čia: http://www.erasmus.tprs.vu.lt/partneriai/

Keletas praktinių patarimų:

 • Paskutinių dviejų sesijų svertinis vidurkis skaičiuojamas taip:

(galutinis dalyko pažymys * dalyko kreditų skaičius)  + (galutinis kito dalyko pažymys * dalyko kreditų skaičius) + (…). Gautą sumą reikia dalinti iš paskutinių dviejų semestrų bendro kreditų skaičiaus.

Į vidurkį neįskaičiuojami laisvųjų dalykų pažymiai / kreditai!

 • Skiltyje planuojama studijų trukmė nurodomos tikslios datos, kada prasidės ir baigsis studijos užsienio universitete. Šią informaciją galima sužinoti internetiniuose užsienio universitetų puslapiuose arba kreipiantis į užsienio universitetų Erasmus+ programos koordinatorius.

Labai svarbu įrašyti konkrečias ir tikslias datas, nes pagal jas skiriama Erasmus+ mainų stipendija!

 • Studento motyvacija – laisvos formos, svarbiausia, argumentuoti, kodėl studentas nori dalyvauti mainų programoje ir studijuoti užsienio universitete.
 • Patekusių į Erasmus+ mainų programą sąrašai bus paskelbti per porą savaičių nuo registracijos pabaigos. Visą aktualią informaciją apie studijas užsienyje, dalykų pasirinkimą ir pan. į programą patekę studentai sužinos susitikimo su Erasmus mobilumo koordinatore Edita Norvilaite metu.
 • Gavę iš užsienio universiteto priėmimą patvirtinantį laišką, studentai pildo Prašymą dėl siuntimo dalinėms studijoms / Prašymą dėl siuntimo dalinėms studijoms pratęsimo, kurį pateikia dekanato Studijų skyriaus vyresniajai specialistei Giedrei Matkėnienei.
 • Visi dalykai, kuriuos studentas planuoja studijuoti užsienyje, turi būti suderinti su mokslo reikalų prodekane Erasmus studijų koordinatore prof. Regina Rudaityte. Tai garantuoja, kad parsivežti akademiniai rezultatai bus įskaityti ir integruoti į VU studijuojamą programą.
 • Grįžusieji po Erasmus studijų studentai Dekanato studijų skyriaus vyresniajai specialistei Giedrei Matkėnienei pateikia studijų įvertinimo dokumento (Transcript of Records) originalą ir kopiją (kopija lieka studento asmens byloje), užpildo studijų kitoje aukštojoje mokykloje rezultatų įskaitymo kortelę. Studijų rezultatai patvirtinami atitinkamos studijų programos komiteto pirmininko ir Erasmus studijų koordinatorės prof. Reginos Rudaitytės.

Paraiškos dėl Erasmus+ teikiamos iki kovo 5 d.!

Kodėl verta dalyvauti ERASMUS+ studentų mainų programoje:

 • patobulinta / išmokta užsienio kalba;
 • yra galimybė gauti žinių, kurių Lietuvoje negausi;
 • akiračio praplėtimas, naujos kultūros pažinimas, kantrybės ir tolerancijos ugdymas;
 • naujos pažintys;
 • savarankiškumas, drąsa;
 • susiformavęs kitoks požiūris į mokslą;
 • stipresnė motyvacija mokytis ir siekti daugiau nei prieš išvykstant;
 • išskirtinė patirtis (ne tik akademiška, bet ir gyvenimiška);
 • sugrįžus studijos tęsiamos su kurso draugais, o išlaikyti užsienyje egzaminai įskaitomi Vilniaus Universitete .

Naudingos nuorodos:

Erasmus studijų koordinatorė prodekanė prof. dr. (HP) Regina Rudaitytė, Filologijos fakulteto dekanatas (III a.), tel. (8 5) 268 7206, el. paštas reginarudaityte@hotmail.com

Giedrė Matkėnienė, Filologijos fakulteto dekanatas (II a)., tel. (8 5) 268 7203, el. paštas giedre.matkeniene@flf.vu.lt

Edita Norvilaitė, Centriniai rūmai, tel. (8 5) 268 7250, el. paštas edita.norvilaite@cr.vu.lt

Leave a Reply

Your email address will not be published.