Informacija norintiems keisti savo studijų programą

Turbūt pabaigus pirmąjį semestrą kai kuriems studentams kyla abejonės dėl studijuojamos studijų programos, dėl to šie ieško galimybės išbandyti save kitoje studijų programoje. Dėl šios priežasties, VU SA FilF primena, kad studentai turi galimybę iki naujo semestro pradžios keisti studijų programos formą, tvarkaraštį bei savo studijų programą ir informuoja apie studijų programos keitimo sąlygas.

14196126_1096392310396344_5509271029357834320_o

Keisti savo studijų programos studijų formą (nuolatinę – į ištęstinę, ir atvirkščiai) ir tvarkaraštį gali laipsnį suteikiančių studijų studentai, jeigu Universitete vykdomos tos formos ir tokių tvarkaraščių studijų programos. Studijų formą ar tvarkaraštį norintis keisti studentas turi kreiptis į fakultetą (padalinį).

Keisti savo studijų programą gali pirmosios ir antrosios pakopų, vientisųjų studijų ir rezidentūros studentai, jeigu yra iš esmės įvykdę naujos pirmosios pakopos ar antrosios pakopos studijų programos pirmojo semestro reikalavimus (rezidentūros atveju – nekeičiant įgyjamos kvalifikacijos ir ne anksčiau kaip baigus pirmuosius studijų metus).

Reikalavimai, norintiems keisti studijų programą:

  • Studento studijuotos ir ketinamos studijuoti studijų programos skirtumai sudaro ne daugiau kaip 15 kreditų. (Šie kreditų skirtumai nelaikomi akademinės skolomis ir juos galima likviduoti per vienerius metus)
  • Studentas neturi turėti akademinių skolų
  • Prieš semestro pradžią (iki vasario 3 d.) studentas gali teikti prašymą dėl studijų programos keitimo naują studijų programą vykdančiam fakultetui (padaliniui) ar kitai aukštajai mokyklai. Naują studijų programą vykdantis fakultetas (padalinys) ar aukštoji mokykla apsvarsto norinčiojo keisti studijų programą prašymą, priima sprendimą bei atitinkamai informuoja jį. Fakultetai (padaliniai) gali numatyti ir papildomas studijų programų keitimo sąlygas.
  • Keisti studijų programą, neprarandant valstybės finansavimo, galima tik toje pačioje studijų srityje. Tais atvejais, kai naujos studijų programos norminė studijų kaina yra didesnė už esamos studijų programos kainą, kainų skirtumą turi padengti programą norintis keisti studentas.
  • Keičiant studijų programą, nutraukiama esama ir sudaroma nauja studijų sutartis.

Prieš keičiant studijų programą ir galvojant apie tolimesnes studijas ir karjerą primename ir apie galimybę pasinaudoti VU karjeros ir konsultavimo skyriaus paslaugomis. Daugiau informacijos apie konsultacijas rasite čia: www.karjera.vu.lt

Kilus klausimams, galite kreiptis ir į VU SA FilF akademinio proceso reikalų koordinatorę akadem@filf.vusa.lt

Leave a Reply

Your email address will not be published.