Studentų atstovai Studijų programų komitetuose

Pirmos studijų pakopos studentų atstovų studijų programų komitetuose kontaktai

Lietuvių filologija Mantas Tamošaitis mantas944@gmail.com
Anglų filologija Greta Kaikarytė greta.kaikaryte@live.com
Ispanų filologija Julija Daugėlaitė daugelaite.julija@gmail.com
Italų filologija Marius Stankevičius marius1228@gmail.com
Vokiečių filologija Jūratė Petkevičiūtė j.e.petkeviciute@gmail.com
Vertimas Laura Dukauskaitė laura2kauskaite@gmail.com
Rusų filologija Monika Juškevičiūtė monika_j@mail.ru
Skandinavistika Toma Limontaitė tomalimontaite96@gmai.com
Klasikinė filologija Gintarė Vaičiulytė vaiciulyteg@gmail.com
Prancūzų filologija Miglė Prišmontaitė

Viktorija Petrikaitė

migle.prismontaite@gmai.com

vi.petrikaite@gmail.com

Antros studijų pakopos studentų atstovų studijų programų komitetuose kontaktai

Anglistika Deividas Zibalas deividaszib@gmail.com
Intermedialiosios literatūros studijos Eleonora Buožytė

Julija Lekavičiūtė

e.buozyte@gmail.com
jlekav@gmail.com
Literatūros antropologija ir kultūra Lina Valentinavičiūtė Linavalentina@gmail.com
Semiotika Dmitrij Gluščevskij dfcmrf@gmail.com
Taikomoji kalbotyra Greta Grigaliūnaitė Gr.grigaliunaite@gmail.com
Bendroji kalbotyra

 

Beatričė Ganusauskaitė ganusauskaiteb@gmail.com

 

Dalykinė teisės kalba Oksana Teslenko t.oksana999@gmail.com
Klasikinė filologija Gintarė Vaičiulytė vaiciulyteg@gmail.com